Інформація

щодо організації прийому дітей

до 1-х класів у 2018 році

Шановні батьки, в 2018 році спеціалізована школа № 57 проведе набір учнів до 1 класу початкової школи.

Під час прийому дітей ми керуємося наступними законами та документами:

Конституція України (стаття 53)

  • Кожен має право на освіту.
  • Повна загальна середня освіта є обовязковою.
  • Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах…»

 

Закон України «Про освіту»

(Прийняття від 05.09.2017р. Набрання чинності 28.09.2017р.)

Стаття 12.п.4.«Початкова освіта здобувається, як правило, з шести років. Діти, яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати здобуття початкової освіти цього ж навчального року.»

Стаття 13.п.1. «Кожна особа має право здобувати початкову та базову середню освіту в закладі освіти (його філії), що найбільш доступний та наближений до місця проживання особи.»

«Право особи здобувати початкову та базову середню освіту у держаному або комунальному закладі освіти (його філії), за яким закріплена територія обслуговування, на якій проживає ця особа, гарантується, що не обмежує право особи обрати інший заклад освіти»

 

Закон України «Про загальну середню освіту» (ст.18)

  1. Місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування закріплюють за закладами загальної середньої освіти відповідні території обслуговування і до початку навчального року обліковують учнів, які мають їх відвідувати.
  2. Зарахування учнів до закладу загальної середньої освіти проводиться наказом директора, що видається на підставі заяви, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності медичної довідки встановленого зразкаі відповідного документа про освіту (крім учнів першого класу).
  3. Зарахування учнів до ліцеїв, приватних закладів загальної середньої освіти і закладів спеціалізованої освіти (типи ЗЗСО визначені в ст.9)дозволяється проводити на конкурсних засадах.

· Зарахування учнів до інших закладів загальної середньої освіти дозволяється на конкурсних засадах лише у випадках, якщо кількість поданих заяв на відповідний рівень загальної середньої освітиперевищує спроможність цього закладу. Право на першочергове зарахування до початкової школи мають діти, які проживають на території обслуговування цієї школи.

 

Готовність дитини до навчання у школі

Тест Керна примірник