УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Учнівське самоврядування є універсальною формою активності учнів, яку можна з однаковим успіхом вважати, як засобом життя учнівського колективу, так і прикладом творчої самореалізації особистості. Самоврядування забезпечує участь учнів у різноплановій, різноманітній та глибоко змістовній роботі навчального закладу, притягує їх до управління справами колективу, допомагає їм зрозуміти свої права та обов’язки.

Рада учнівського самоврядування створена і діє на принципах добровільності і гласності, гуманізму, демократичності, зорієнтованості на позитивні соціальні дії, самостійності, рівноправності його членів, і діє згідно до чинного законодавства України та Статуту школи.

13 квітня 2017 року відбулись перевибори голови учнівського самоврядування. Перемогу здобув Сілкін Микита.

Голова учнівського самоврядування - Сілкін Микита

 

Комісії:

 «Навчання, дисципліна і порядок» - Москаленко Єлизавета

«Здоров’я та спорт» - Сліпенька Катерина

«Зелена лінія» - Чирко Марія

«Дозвілля» - Кравченко Анастасія

«Ми Українці» - Краєва Валерія